Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w Ochrona danych.
Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie. Nie wyświetlaj ponownie.

Zintegrowany System Zarządzania

Polityka ZSZ

BARTEC Polska Sp. z o.o. opracowuje, produkuje i wdraża bezpieczne technologie gwarantujące bezpieczeństwo ludzi w miejscu ich pracy i ochronę otoczenia. Hasłem przewodnim firmy jest:

BARTEC chroni ludzi i otoczenie poprzez bezpieczeństwo komponentów, systemów i urządzeń.

Duch innowacyjności połączony z konsekwencją w opracowywaniu nowych produktów, stanowią podstawę naszych rozwiązań technologicznych oraz gwarantują ich nienaganną jakość. Marka BARTEC jest znana i budzi zaufanie ludzi na całym Świecie. Zaufanie naszych Klientów zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia naszych działań i utrzymania się w gronie wiodących producentów bezpiecznych technologii na Świecie. Działania te wspierane są poprzez:

 • stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zbudowanego w oparciu o wymagania norm:
  PN-EN ISO 9001:2015,
  PN-ISO 45001:2018,
  PN-EN ISO 14001:2015
  PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011,
 • umacnianie pozycji rynkowej firmy poprzez redukcję kosztów, zwiększenie dochodów i wydajności produkcyjnej oraz znaczące nakłady na rozbudowę infrastruktury firmy, w tym na innowacyjne, bezpieczne i zgodne z wymaganiami prawnymi rozwiązania technologiczne,
 • zdobywanie nowych Klientów i określanie jak najlepszych sposobów spełnienia ich potrzeb,
 • zwiększanie stopnia zadowolenia naszych Klientów z poziomu świadczonych przez BARTEC Polska Sp. z o.o. usług,
 • projektowanie, produkcja i wdrażanie układów logicznych zapewniających funkcje bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej i Dyrektywy ATEX,
 • spełnianie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących realizowanych usług oraz bhp
 • dążenie do stałej poprawy stanu bhp i ciągłego doskonalenia działań,
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz ciągłą współpracę z zewnętrznymi organami kontroli i nadzoru w obszarze bhp i ppoż.,
 • zobowiązanie do spełniania przepisów prawa i innych wymagań dotyczących prowadzonej działalności, bhp oraz innych zobowiązań Spółki,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanych z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym i jest odpowiednia do celu, wielkości i kontekstu organizacji oraz specyfiki ryzyk i szans dotyczących bhp,
 • zapewnienie konsultacji i współudziału pracowników i/lub ich przedstawicieli w ocenę efektów działania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,
 • ochronę środowiska poprzez zapobieganie niekorzystnym wpływom na środowisko, zabezpieczenie środowiska przed szkodami i degradacją wynikającą z prowadzonej działalności,
 • spełnianie zobowiązań dotyczących zgodności, zwłaszcza mających zastosowanie wymagań prawnych,
 • ciągłe doskonalenie zsz w tym szś w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
 • podnoszenie świadomości wśród pracowników w zakresie zagrożeń i zasad minimalizowania ich wystąpienia w obszarze bhp, ochrony środowiska i jakości,
 • regularną ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów.

Wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 oraz PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 zapewnia ciągłe doskonalenie świadczonych przez BARTEC Polska Sp. z o.o. usług, które leżą u podstaw budowy trwałych relacji z naszymi klientami.

Zarząd BARTEC Polska Sp. z o.o. deklaruje zapewnienie warunków i środków na realizację niniejszej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnia, że jest ona znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników BARTEC Polska Sp. z o.o.

Tychy, 14.01.2021 r.

Prezes Zarządu BARTEC Polska Sp. z o.o.
Jacek Kalinowski

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Magdalena Milotta

Informacje ogólne

Certyfikaty